Truyen3h.com

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Huyền ảo

43279

Đang cập nhật

03-10-2022

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

6655 lượt thích / 43279 lượt đọc
🌊Hán Việt: Xuyên thành bạo lệ đồ hộ đích tiểu phu lang. 💖Tác giả: Hậu Lai Giả. 🌸Edit:Mun Truyện mới được edit chưa beta nên có nhiều lỗi nhẹ, mong mọi người bỏ qua 👌Ngày đào hố: 8/5/21 🍓Tình trạng edit: đang mò~~~~ 🥒Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, ngọt sủng, mỹ thực, chủng điền, chủ thụ.

5 chương mới nhất truyện Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Danh sách chương Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo