Truyen3h.com

Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế

Tiểu thuyết

592118

Hoàn thành

30-01-2019

Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế

18581 lượt thích / 592118 lượt đọc
Nàng là thứ nữ không nổi bật nhất của tam phòng Cố gia, vốn tưởng làm con thừa tự cho phòng lớn cuộc sống sẽ khá hơn, không ngờ lại bị hãm sâu vào vũng bùn. Cuối cùng thành thiếp thất của tỷ phu lại còn bị vu hãm mang thai nghiệt chủng của người khác, đành nhảy sông Đường để bày tỏ trong sạch. Lần nữa trọng sinh, nàng Cố Ngâm Hoan chính là từ bỏ sự sủng ái đó, đồng thời đòi lại nợ cũ, có thù tất báo.
Tags: trùngsinh

Danh sách chương Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế