Truyen3h.com

Trải nghiệm tâm linh.

Kinh dị

91390

Đang cập nhật

03-04-2018

Trải nghiệm tâm linh.

1199 lượt thích / 91390 lượt đọc
Tổng hợp 4 phần trải nghiệm tâm linh của bản thân. Tất cả những gì viết ra đều đã tận mắt chứng kiến, tin hay không tùy bạn :D Face: https://www.facebook.com/Lchangesme Phần 1: Bốc mộ ly kỳ truyện. Phần 2: Gặp ma nói gì ngầu nhất! Phần 3: Ở tranh đất người chết. Phần 4: Những thai nhi vô tội. Phần 5: Những đồ vật có linh hồn.