Truyen3h.com

Tổng hợp đoản

Ngẫu nhiên

94641

Hoàn thành

18-06-2018

Tổng hợp đoản

4455 lượt thích / 94641 lượt đọc
Là tất cả các đoạn ngắn mà Niếp viết. Lấy tên nhân vật chính làm tên đoản cho dễ phân biệt nhé. Là các đoản Niếp tự viết không cop của ai, nên nếu muốn đem đi đâu xin hỏi ý kiến mình trước nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! ______ 29/5/2018