Truyen3h.com

[Tổng] [AllTake] Một Chạm

Fanfiction

32006

Đang cập nhật

27-09-2022

[Tổng] [AllTake] Một Chạm

8435 lượt thích / 32006 lượt đọc
* OOC. * AllTake ở đây không nhất thiết phải là tất cả đều có tình yêu với đối phương. * Fandom: TR, JJK, BSD, Noragami, XXXHolic, Conan... * 4 chương đầu, truyện theo ngôi kể thứ nhất.

5 chương mới nhất truyện [Tổng] [AllTake] Một Chạm

Danh sách chương [Tổng] [AllTake] Một Chạm