Truyen3h.com

Slime: Rimuru Du Ngoạn Tu Tiên Giới

Huyền ảo

684

Đang cập nhật

24-09-2022

Slime: Rimuru Du Ngoạn Tu Tiên Giới

109 lượt thích / 684 lượt đọc
Truyện viết theo bộ Võ Luyện Đỉnh Phong Chú thích: ( suy nghĩ ) {Rimuru giáo tiếp với Ciel trong thế giới tinh thần} "Nhân vật giao tiếp" *Tiếng động, hành động* | Lời tác giả| [Skill] Lần đầu tui viết truyện hi vọng không làm mọi người thất vọng