Truyen3h.com

RIMURU × DATE A LIVE

Siêu nhiên

4873

Đang cập nhật

22-09-2022

RIMURU × DATE A LIVE

785 lượt thích / 4873 lượt đọc
câu chuyện xảy ra sau 100 năm khi rimuru đã trở thành đấng toàn năng tối cao, cai trị toàn bộ vũ trụ và trong những ngày nhàm chán thì cậu quyết định đến mấy cái hành tinh mà mình tạo ra để chơi....câu chuyện bắt đầu từ đây.