Truyen3h.com

[ Light Novel 1 ] Bungou Stray Dogs - Bài Thi Đầu Vào Của Danzai Omasu

Khoa học - viễn tưởng

9167

Đang cập nhật

11-06-2018

[ Light Novel 1 ] Bungou Stray Dogs - Bài Thi Đầu Vào Của Danzai Omasu

649 lượt thích / 9167 lượt đọc
Tác giả: Kafla Asagir, Hirukawa 35 Nguồn Engtrans: • Meteor Ranger T (từ chương I đến chương III) • Prodigy_Weasel (chương IV và hết)

5 chương mới nhất truyện [ Light Novel 1 ] Bungou Stray Dogs - Bài Thi Đầu Vào Của Danzai Omasu