Truyen3h.com

Honkai Impact: Bão tố

Hành động

1993

Đang cập nhật

23-09-2022

Honkai Impact: Bão tố

157 lượt thích / 1993 lượt đọc
Chỉ có một cơ thể, nhưng lại có 4 nhân cách sống trong cơ thể đó. Họ sống chung với nhau, có những câu chuyện và nguồn gốc khác nhau. Nhưng đều có điểm chung là đi tìm những thứ mình đã đánh mất hoặc là chưa biết.