Truyen3h.com

Hãm lạc vegaspete

Truyện ngắn

45661

Đang cập nhật

27-09-2022

Hãm lạc vegaspete

2394 lượt thích / 45661 lượt đọc
kiếm hoài mà k ra đc truyện đúng với cái nư t nên t tự viết truyện mang yếu tố 18+ pete tự kỉ vegas thì vẫn dằm khăm như cũ truyện ABO và để thoả mãn ngài kinn thì pete sẽ được lm đứa con ngoài dã thú của ông korn nhe