Truyen3h.com

Giam Cầm Tuyệt Đối [H+]

Tiểu thuyết

11695

Đang cập nhật

28-09-2022

Giam Cầm Tuyệt Đối [H+]

384 lượt thích / 11695 lượt đọc
⚠️Lưu ý: Rất nhiều H+, phù hợp với người tà răm, kẻ nắm đầu địa ngục🤘 ------ Hàn Nghi bị ép gả cho một tên man rợn thuộc giới "đồ tể" nhằm đổi lấy mười thúng gạo và năm đồng vàng khi gia đình cô dần lâm vào hoàn cảnh khó khăn và sắp phải lưu đày đến giới "nô lệ"... Cuộc sống của cô không khác gì địa ngục khi phải sống chung với một tên đồ tể to lớn tàn ác, trở thành công cụ phát tiết duy nhất của hắn...
Tags: sắc