Truyen3h.com

[EDIT - HOÀN] BÁ ĐẠO TỔNG TÀI CẬU ẤY MANG CẦU CHẠY (XUYÊN THƯ)

Lãng mạn

269858

Hoàn thành

02-06-2022

[EDIT - HOÀN] BÁ ĐẠO TỔNG TÀI CẬU ẤY MANG CẦU CHẠY (XUYÊN THƯ)

21296 lượt thích / 269858 lượt đọc
Tác giả: Ngu Di Sinh. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Sinh con, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, 1v1. Tình trạng bản gốc: Hoàn 60 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn (06/09/2020 - 02/06/2022) Nguồn raw + QT: Wikidich + Tấn Giang. Edit + Beta: ALice. Truyện dịch chui, vui lòng không mang đi nơi khác nhóe! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

5 chương mới nhất truyện [EDIT - HOÀN] BÁ ĐẠO TỔNG TÀI CẬU ẤY MANG CẦU CHẠY (XUYÊN THƯ)