Truyen3h.com

[ĐN Tokyo Revengers] Thành Vịt, Tôi Muốn Xâm Chiếm Thế Giới

Huyền ảo

3162

Đang cập nhật

28-09-2022

[ĐN Tokyo Revengers] Thành Vịt, Tôi Muốn Xâm Chiếm Thế Giới

707 lượt thích / 3162 lượt đọc
Chẹp. Chả hiểu sao lọt hố bé zịt =)) Truyện No couple! trừ cp gốc. Lưu ý: sẽ có vài từ thô tục ➙ Chỉ đăng ở Wattpad! ➙ Muốn bé vịt nhà toy thì hãy đi đòi Izana =))

5 chương mới nhất truyện [ĐN Tokyo Revengers] Thành Vịt, Tôi Muốn Xâm Chiếm Thế Giới