Truyen3h.com

[ĐM/EDIT] Tập hợp Đam Mỹ Thô Tục [Cao H]

Truyện ngắn

93666

Đang cập nhật

10-07-2022

[ĐM/EDIT] Tập hợp Đam Mỹ Thô Tục [Cao H]

1742 lượt thích / 93666 lượt đọc
Một list nhiều truyện của nhiều tác giả! -Edit: DamNuSaDoa Tui edit có thể rất là thô tục các bạn trẻ còn tâm hồn trong sáng xin mời đi ra và đừng buông lời cay đắng! Đây là truyện Đam Mỹ - Nam X Nam. Truyện H cả chính nội dung chẳng là gì mời vất não :))) Edit chỉ là sở thích cá nhân, vui lòng không mang đi nơi khác o(^^o)

5 chương mới nhất truyện [ĐM/EDIT] Tập hợp Đam Mỹ Thô Tục [Cao H]