Truyen3h.com

[Countryhuman VietNamHarem] Xuyên Không về Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2 Sao!?

Huyền ảo

28958

Đang cập nhật

26-09-2022

[Countryhuman VietNamHarem] Xuyên Không về Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2 Sao!?

3823 lượt thích / 28958 lượt đọc
•Truyện Viễn Tưởng, lấy một ít từ Google •Và đây là truyện của tôi...đừng đem nó đi đâu cả! (Tôi không ngại cho các bạn 1 phiếu báo cáo đâu!) •Tôi không thích viết H+ nên đừng bắt tôi viết, tôi giận tôi dỗi là tôi drop nên đừng làm khó tôi nhé!( ╹▽╹ ) •Truyện sẽ không bám sát lịch sử 100% nên đừng comment là tại sao trong chiến tranh thế giới thứ 2 có Mặt Trận và VNCH! •Truyện không có ý xúc phạm đến bất cứ cá nhân nào hay xúc phạm đến bất cứ quốc gia nào!

5 chương mới nhất truyện [Countryhuman VietNamHarem] Xuyên Không về Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2 Sao!?