Truyen3h.com

Chuyện cũ

Cổ đại

20845

Đang cập nhật

12-04-2020

Chuyện cũ

1353 lượt thích / 20845 lượt đọc
Tôi ngày hôm ấy chỉ đơn giản là một con cờ đen trắng y tiện tay cầm lên. (Một câu chuyện cũ từ hai mươi năm trước.)

5 chương mới nhất truyện Chuyện cũ