Truyen3h.com

Chiến Binh Dị Năng

Khoa học - viễn tưởng

24

Đang cập nhật

28-09-2022

Chiến Binh Dị Năng

7 lượt thích / 24 lượt đọc
Julian Nakowitsch là cậu thanh thiếu niên thay vì sống như người bình thường thì thằng tác giả không cho thế là nhân vật chính cuốn vào thế giới của thằng tác giả tạo ra. Lưu ý: đôi khi đến giữa chap sẽ có segg nếu các bạn không thích có thể bỏ qua nó, cảm ơn.

Danh sách chương Chiến Binh Dị Năng