Truyen3h.com

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.

Tiểu thuyết

344287

Đang cập nhật

20-07-2022

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.

17567 lượt thích / 344287 lượt đọc
Tác giả: Hỏa Sư Thể loại: bách hợp, hiện đại, H, HE. Couple chính: Ưng Tôn Chi x Tông Mặc Hy Couple phụ: Hứa Niên Khâm x Niêm Tư P/s: Đây là truyện bách hợp(nhắc lại n lần) - Đem truyện đi đâu nhớ báo không sẽ xóa truyện. Bản truyện chính ở wattpad, ở chỗ nào khác chính là ăn cắp. Ăn cắp thì liều hồn tui ớ ( ಠ ಠ )

5 chương mới nhất truyện [BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.