Truyen3h.com

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Bất Lộ Thanh Sắc - Mẫn Nhiên

Tiểu thuyết

237669

Hoàn thành

03-10-2022

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Bất Lộ Thanh Sắc - Mẫn Nhiên

26294 lượt thích / 237669 lượt đọc
Thể loại: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, gần quan được ban lộc, tình yêu và hôn nhân. Nhân vật chính: Khương Chiếu Tuyết, Sầm Lộ Bạch. Độ dài: Không xác định (truyện vẫn đang được tác giả viết, tiến độ edit sẽ cố gắng bằng với tiến độ ra chương của tác giả)

5 chương mới nhất truyện [BHTT] [EDIT] [Hoàn] Bất Lộ Thanh Sắc - Mẫn Nhiên