Truyen3h.com

[12 Chòm Sao - ABO] Khúc Ca Tàn Thế

Ma cà rồng

74505

Đang cập nhật

30-07-2022

[12 Chòm Sao - ABO] Khúc Ca Tàn Thế

5860 lượt thích / 74505 lượt đọc
Một thế giới chỉ có ma cà rồng tồn tại. Khi mà kẻ thống trị là Alpha. Kẻ bị trị vì là Beta. Kẻ dưới đáy cùng là Omega. Và rồi tận thế kéo đến; là hi vọng, hay là, sự tuyệt diệt?! Tag: Omegaverse, 16+ TOP 1 - tag #12chomsao - 5/6/2022 TOP 2 - tag #action (trên 2k truyện) - 30/01/2022